Jdi na obsah Jdi na menu

FLORIÁN

patron všech hasičů, slaví 4. května svůj svátek

Dne 4. května opět slavíme svátek sv. Floriána, patrona všech hasičů. Podle kalendáře sice má tento den svátek Květoslav, ovšem základem jeho jména je právě latinské Florianus-neboli latinsky „kvetoucí, rozkošný.“

Obrazek

Již od středověku považuje obecný lid Sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro svou násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu i před bouří, velkou vodou či suchem. V této souvislosti se mimo jiné traduje, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám. Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý námět pro nejrůznější sošky, plastiky či malby, které měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstími. V minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě.

Vedle hasičů považují Sv. Floriána za svého patrona také kominíci, zedníci, sládci, kováři, hrnčíři a mnoho dalších profesí majících co do činění s ohněm.

Pro zajímavost si můžeme uvést jednu lidovou pranostiku spojenou se jménem Sv. Floriána: „Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů. Svatý Florián si může ještě nasadit sněhový klobouk.“

Od mučenické smrti tohoto křesťanského světce již uplynulo více než 1700 let. Dle dostupných pramenů muž jménem Florián (latinsky Florianus) sloužil na konci 3. a na počátku 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní správě římské říše na území dnešního Rakouska. Již od mládí byl vychováván v křesťanské víře, což tehdy ještě v pohanské říši přinášelo značná rizika. Poznal to i Florián, který byl po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána (284-305) nucen opustit státní služby. Jako přesvědčený křesťan nesouhlasil s postupem státní moci potlačující jeho víru a pokusil se pomoci několika svým souvěrcům, kteří byli kvůli své víře vězněni. Byl přitom dopaden a strašlivým způsobem potrestán. Po krutém mučení, během něhož opakovaně odmítl zapřít svou víru, byl Florián utopen v řece Enns (dnešní Rakousko). Podle legendy Floriánovo tělo následně zachránila a tajně pohřbila křesťanka Valerie.

Florián se za svou neochvějnou křesťanskou víru dočkal odměny alespoň posmrtně, když byl později pro svou mučednickou smrt prohlášen za svatého. Nad jeho hrobem pak v 6. století vznikl prastarý klášter St. Florian, který byl svědkem mnoha pohnutých historických událostí.

Již tradičně se poslední neděli v dubnu koná na sv. Hostýně pouť, které se na počest sv. Floriána účastní mnoho hasičů.

A protože o sv. Floriánu slaví svůj svátek všichni hasiči, dobrovolní i profesionální, sluší se jim alespoň touto cestou poděkovat.
Hasiči každý den bojují za to, aby naše životy, zdraví a domovy nepoznaly újmy, aby se jich nedotkly ani požáry, ani jiné katastrofy. Značné úsilí vyvíjejí také v oblasti prevence a práce s mládeží. Vážení hasiči, Vaše úsilí a obětavost, s jakou plníte své úkoly (a mnohdy ještě daleko více, než jste povinni), si zaslouží opravdovou úctu a obdiv.